Teplo v nejkrasnejsi podobe...

Koutek porad

1. Moderní krbové vložky jsou vyrobeny z vysoce jakostních materiálů a jsou stále dokonaleji vybavené. Pro komplexní využití všech předností nově zakoupené krbové vložky, je třeba před prvním rozpálením si pečlivě přečíst návod k obsluze a použití. Tento návod je součástí každé prodané krbové vložky.

2. Pro rychlejší rozpálení studeného krbu je třeba použít dřevěných třísek a přírodního podpalovače. V meziobdobích, takových jako je jaro nebo podzim, může nastat situace, že bude třeba lehce pootevřít dvířka pro vytvoření většího tahu. Rozpalovat krb tímto způsobem je dovolenou pouze a výhradně při stálé přítomnosti dospělých osob v místnosti, ve které je postaven krb.

3. V meziobdobích, takových jako je jaro nebo podzim, při nepříznivých povětrnostních podmínkách může nastat situce, častěji než je obvyklé, vyprazdňování popeliště v krbové vložce a odebírání popela ze spodního ohniště.

4. V krbových vložkách je třeba spalovat výhradně a pouze vyschlé dřevo z listnatých stromů. K nejlepším druhům patří habr, buk, dub, dáĺe bříza, akát, jilm , případně jiné druhy listnatých dřev. Jednotlivé druhy se mezi sebou odlišují svojí kaloričností, jednotkovou váhou, ve výběru nejlepších druhů pomůže níže zobrazený přehled:


Druh dřeva Výhřevnost metru kubického v kWh Výhřevnost kilogramu v kWh
Bříza 1900 4,3
Buk 2100 4,0
Dub 2100 4,2
Habr 2100 4,0
Olše 1500 4,1
Topol 1200 4,1
Vrba 1400 4,1

 

5. Pro nejlepší vysychání dřeva je třeba čerstvě koupené dřevo naštípat na polena a uložit do sáhů nebo např. na dřevěné palety. Takto připravené dřevo je třeba přikrýt např. folií, aby dřevo nemoklo. Místo pro skladování dřeva by mělo být v prostoru, kde je proudění vzduchu. Po 18 až 24 měsících dosáhne dřevo okolo 15 % vlhkosti a bude nejlépe hořet. Pro to , aby jste měli stále připravené topné dříví je ideální mít zastřešený dřevník a dřevo je třeba vybírat střídavě s cílem udržení stálé zasoby vysušeného dřeva

6. Krbové vložky s vodním pláštěm vyžadují zejména dobře vysušené dřevo z listnatých stromů nejlepší třídy z důvodu stálého odebírání velkého množství tepla z vody z topenářské instalace. V případě používání dřeva o slabé kaloričnosti nebo nedoporučených druhů dřeva nebude využito všech tepelných a ohřívacích výhod takovéto vložky, v nejzašších případech to může vést k trvalému poškození vložky a ztráty záruky .

7. V nové zabudované kovošamotové krbové vložce při prvních rozpáleních nastoupí proces samovytvrzování barvy. První rozpálení krbu je možné uskutečnit po 14 dnech zabudování krbu ( viz bod 14). Když už je možné v krbu spalovat druhy dřeva dle výše popsaných instrukcí, je třeba rozpalovat krb v míře možností několik hodin denně. Protože při tvrzení barvy může docházet k uvolňování dráždivého zápachu, tak by měla být místnost , ve které je krb, stále a intenzivně větraná. Nedoporučuje se po delší čas přebývat v této místnosti. To se týká též pobytu dětí, starších osob a osob s alergií.

 

8. V případě velmi rychlého nebo pomalého spalování dřeva je možné regulovat a korigovat tah krbu za pomocí regulace vývodu splodin, který je namontován v kouřovodu krbové vložky.

9. Stále vylepšovaná konstrukce krbových vložek a ceny dřeva, které se udržují na optimální úrovni, způsobují to, že krb s moderní vložkou je jedním z nejvíce ekonomických zdrojů vytápění domu. Při porovnání nákladů na vytápění domu několika nejpopulárnějšími palivy, je krb na dřevo nejlepším a řešením. Níže představujeme příklad těchto nákladů:


Druh paliva Orientační náklady na získání tepla*
Celodenní proud 0,42 zł/kWh
Zemní plyn v tarifu W3 0,21 zł/kWh
Tekutý plyn 0,42 zł/ kWh
Topná nafta 0,37 zł/kWh
Uhlí 0,11 zł/kWh
Eko hrášek 0,13 zł/kWh
Dřevo 0,10 zł/kWh
Pelet

0,21 zł/kWh

 
* Orientační náklady k získání tepla záleží na mnoha okolnostech, mj. od tepelné účinnosti daného zařízení přes kalorické hodnoty paliva v dané dodávce atp.

10. Krbové vložky s vodním pláštěm, které jsou vybaveny vnitřním výměníkem tepla, jsou vyrobeny ze speciálních karbovaných spirál z kyselinovzdorné oceli, která se charakterizuje lepší výměnou tepla, dlouholetou nezávadností při používání, jednodušší montáží a připojením do systému centrálního vytápění než krbové vložky připojené pomocí deskových tepelných výměníků.

11. Jetliže chceme za pomocí krbu dohřívat patrový dům, je třeba vybrat krbovou vložku s továrně vbudovaným ohřívacím pláštěm. Pouze plášť, který je profesionálně vyroben u výrobce krbových vložek zaručuje nejlepší utěsnění takové sestavy. Díky vybavení 4 výdechy horkého vzduchu dovoluje na nejoptimálnější rozptýlení ohřátého vzduch do několika místností bez ošklivých překvapení.

12. Nákup krbové vložky doporučujeme uskutečnit ve vyzkoušené místní kamnářské firmě. Bude tak zajištěna montáž krbové vložky shodně se zásadami kamnářského umění, dostaneme i nezbytné porady a jednoduchý přístup k servisním službám. Nákup krbové vloźky v internetovém obchodě, vzdáleným často i několik set kilometrů od místa investice, může způsobit mnoho komplikací a nepředvídatelných nepříjemných situací.

13. Průměr komínového vývodu by se měl rovnat průměru kouřovodu na krbové vložce. Správnou výšku by měl mít též komín, včetně správného umístění vzhledem ke krovu střechy. V optimálním výběru komína pomůže na místě investice kamnářská firma.

14. V nově vybudovaném krbu nastupují procesy vázání lepidel a malty, které byly použity při stavbě. Proto první zapálení krbu můžeme uskutečnit po 14 dnech od montáže. Místnost, ve které je krb umístěn, musí být vytápěna jiným způsobem, tak, aby była udržována stálá pokojová teplota. Po 14-ti dnech rozpálení krbu musí být opatrné s malým objemem dřeva. Po několika těchto opatrných rozpáleních můžeme stupňovitě zvětšovat intenzitu a sílu ohně, při zachování dříve daných zásad z návodu k použití ohledně dřeva. V tomto přápadě nastoupí procesy tvrzení barvy krbového vkladu, tak jak to je popsané v bodě 7.

15. Krbové vložky s dvířky o větším povrchu, zejména vložky s rožními dvířky, vyžadují zvláště dobrou volbu vhodného komína, zajišťujícího správý tah, dřevo o odpovídající vlhkosti a správné rozložení rozehřátí mezi krbem a komínem.

  • Kominek na bazie wkładu Smart 2P
  • Kominek na bazie wkładu Volcano D