Teplo v nejkrasnejsi podobe...

Napájení v nouzovém režimu A 200 WAC TATAREK slouží k udržení provozu zařízení v případě ztráty napětí z elektrické sítě. Zajišťuje práci zařízení vysíláním střídavého napětí o 230 V a celkový výkon nepřesáhne 200 W. Spolupracuje s trakčním akumulátorem a dle jeho obsahu zajišťuje několika hodinový přívod energie. A 200 Wactarek je určený především ke spolupráci s ohřevnými systémy (automatika ohřevu, oběhové pumpy, elektro uzávěry, dmychadla aj.). Může obsluhovat i jiná zařízení, kterým k plynulému fungování nevadí několikasekundové přestávky v dodávce energie: faxy, pevné linky a jiné telekomunikační vybavení.

Ztráta napětí v síti má za následek, že samostatná zařízení přejdou do havarijního módu. Odebírají proud z akumulátoru, přetváří ho a posílá do připojených zařízení. Přeměnu napětí zajišťuje zabudovaný převodník DC/AC. Po obnovení napětí v síti se zdroj automaticky přepne do pohotovostního režimu a dobije akumulátor do maximální kapacity. Zdroj je vybaven signalizační kontrolkou výpadku napětí akumulátoru jako ochranou před nadměrným vybíjením baterie a tak jej udržuje ve stavu trvalé pohotovosti.

Zdroj v nouzovém režimu vytváří napětí sinus kvazi, a tedy vyžaduje pečlivé prostudování technických parametrů napájení zařízení. Některé aparáty vyžadují k řádné práci proud čistě sinusoidní (např. plynové kotle). V případě jakýkoliv pochybností se obraťte na výrobce daného vybavení pro vyjasnění možností aplikace našeho produktu.

Do napájení v nouzovém režimu A 200 WAC nabízíme také řadu trakčních akumulátorů (určených typově k napájení v nouzovém režimu) s různými kapacitami, jejichž životnost udávaná výrobcem dosahuje minimálně 10 let.

Naši zákazníci také koupili
  • Kominek na bazie wkładu Smart 2P
  • Kominek na bazie wkładu Volcano D